Výber rozpúšťadla pre extrakciu pantenolu zo vzoriek telových mliek

Autoři

  • Barbora Šimková Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, Slovensko
  • Katarína Hroboňová Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, Slovensko
  • Andrea Špačková Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, Slovensko

DOI:

https://doi.org/10.54779/ccsss20220340

Klíčová slova:

ᴅ-pantenol, extrakcia v systéme kvapalina-kvapalina, extrakcia tuhou fázou, HPLC

Abstrakt

The work dealt with the choice of a suitable solvent for extraction of ᴅ-panthenol from body milk samples and the choice of SPE adsorbent for its purification and preconcentration. The suitable extraction and HPLC conditions were applied for analysis of body milks containing ᴅ‑panthenol.

Publikováno

02.11.2022