http://www.ccsss.cz/index.php/ccsss/issue/feed Czech Chemical Society Symposium Series 2024-05-31T00:00:00+02:00 Radmila Řápková chem.listy@csvts.cz Open Journal Systems <p>Časopis publikující abstrakty a plné texty příspěvků z konferencí a sympózií pořádaných Českou společností chemickou, případně další materiály ČSCH.</p> <p>ISSN 2336-7202 (Print); ISSN 2336-7210 (On-line); ISSN 2336-7229 (CD-ROM)</p> <p>Návod k použití je vpravo pod INFORMACE, klikněte na <span style="text-decoration: underline;">Pro čtenáře.</span></p> <p> </p>